Brønshøj-Husum Sundhedsnetværk blev startet op med et stort møde i 2019, hvor 60 personer deltog til diskussion og idéudvikling til, hvordan sundhedstilstanden i Brønshøj-Husum kan forbedres. Se en artikel i lokalavisen om netværket her: https://www.bha.dk/2019/11/fokus-paa-folkesundheden-i-bydelen/

Baggrunden var, at Brønshøj-Husum på mange centrale sundhedsparametre halter bagefter ift den generelle sundhedstilstand i København. Samtidig er der mange forskellige aktører – både private og offentlig- der arbejder med at styrke sundheden i bydelen, men som ikke nødvendigvis kender til hinanden. Formålet med netværket er, at lave et forum, hvor de aktører kan møde hinanden, skabe nye samarbejder og finde inspiration.

Ind til videre har der været afholdt 5 netværksmøder i sundhedsnetværket. Det første i november 2019, hvor 60 aktører fra lokalområdet deltog, 2 online møder i 2020 og 2021 samt et fysisk møde i Tingbjerg Kulturhus i november 2021, hvor 30 aktører fra bydelen deltog og et møde på Kulturhuset Pilegården i maj 2022.

Se en video fra Sundhedsnetværksmødet i november 2021 her

Af resultater ind til videre kan det nævnes, at Sundhed -og Omsorgsforvaltningen bl.a. på baggrund af netværkets arbejde, har etableret et decentralt tilbud i Tingbjerg.