Brønshøj-Husum Lokaludvalg har en vision om at udvikle området omkring Brønshøj Torv og skabe bedre sammenhæng imellem de kommunale bygninger, både indendørs og udendørs. Formålet er at udnytte områdets potentialer for aktiviteter og fællesskaber – og gøre det mere attraktivt for københavnere, lokale foreninger, erhvervsliv og andre aktører at besøge og bruge bygningerne og udendørsarealerne som kan bibringe oplevelser og livsudfoldelse for alle.

Derfor har lokaludvalget i samarbejde med tegnestuen SLA indsamlet idéer til udvikling af området og samlet dem i en helhedsplan, som er offentliggjort i december 2021.

Denne helhedsplan er en dynamisk beskrivelse og visualisering. Den skitserer en overordnet struktur til at skabe sammenhæng i området på og omkring torvet. Delelementer i denne helhedsplan kan laves om, flyttes og udbygges, efterhånden som der arbejdes konkret og detaljeret med planen. Helhedsplanen er altså en overordnet organisering af den fremtidige udvikling af Kulturaksen. Men først og fremmest er den en invitation til borgere og interessenter til at gribe chancen for at realisere netop de faciliteter, som I ønsker jer at have adgang til, til hverdag og til fest.
”Brønshøj Kulturakse” har været lokaludvalgets arbejdstitel for projektet, og det navn er fastholdt i helhedsplanen. Når helhedsplanen skal realiseres, kan et nyt navn til Brønshøjs kulturelle akse måske spire frem.

Tak til alle jer, der har bidraget med input til helhedsplanen.

Se helhedsplan for Brønshøj Kulturakse online her

Hvis du ønsker et trykt eksemplar, kan du kontakte lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Bilag til helhedsplanen

Til grund for helhedsplanen ligger en række møder og workshops m.m. som du kan læse referater fra her: