HJÆLP TIL DIT PROJEKT

Har du brug for råd og vejledning til et lokalt projekt du går og bakser med? Så kan lokaludvalgets sekretariat måske hjælpe dig. Vi ved ikke alt om alt, men vi ved meget om meget. Og hvis vi ikke selv ved det, er der en pæn sandsynlighed for, at vi i hvert fald ved hvor du skal gå hen for at blive endnu klogere.

Vi kan selvfølgelig særligt hjælpe dig til at blive klogere på de krav og kriterier der er, for lokaludvalgets egne puljemidler og det rådgiver vi med glæde om.

Men hvis dit projekt ikke lige passer ind i lokaludvalgets pulje(r), kan vi måske hjælpe dig på vej til, hvor du ellers kan søge støtte eller få egentlig projektrådgivning. Københavns Kommune har rigtig mange puljer til forskellige typer af projekter og aktiviteter, bl.a. støtte til frivilligt socialt arbejde, ældreklubber, billed- og scenekunst og meget mere. Tit vil vi også have kendskab til andre puljer eller netværk. Det kan vi (ofte) gøre dig klogere på.

Så tøv ikke med at skrive eller ringe til os, så peger vi dig i den rigtige retning!

SKAB DIN EGEN BY

Du kan også orientere dig i nogle af de mange muligheder for at skabe dit eget projekt, søge projektstøtte eller få indflydelse på kommunen her: Skab din by (kk.dk).

LOKALUDVALGETS BYDELSPULJE

Har du set om dit projekt passer ind i kriterierne for lokaludvalgets Bydelspulje?

Hvis ikke så læs mere her.

ANDRE PULJER

Udover vores puljer, er der også en række andre puljer, hvor du kan søge støtte til dit projekt i København. Vi har listet nogle af dem op nedenfor:

Snabslanten – De hurtigste penge i byen
Unge mellem 13-30 år der er bosat i København kan søge penge hos Snapslanten – en pulje, der er målrettet projekter for unge, der ikke overstiger 30.000 kr. Snabslanten er blevet til med udgangspunkt i unges egne ønsker om at udvikle og gennemføre projekter i København. Behandlingstiden er kun 14 dage, og der er begrænset krav om afrapportering, så du hurtigt kan komme fra ide til handling. Man kan ansøge løbende.

Københavns Musikudvalg
Københavns Musikudvalg støtter rytmiske spillesteder med honorarstøtteordningen og musikprojekter med hel eller delvis professionel forankring. For at stimulere og styrke den levende musik støtter Musikudvalget flere musikfestivaler. Man skal søge 2 måneder før sit projekt.

Københavns Kommune har en portal med overblik over støttemuligher
Overblik over støttemuligheder til projekter og kulturelle aktiviteter.

FOR FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

Hvis du er en del af en forening, der er godkendt som folkeoplysende forening, har Københavns Kommune forskellige tilskudsmuligheder. Bl.a.:

Udviklingspuljen
Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsaktiviteter for børn og unge under 25 år. Puljens overordnede mål er at øge antallet af medlemmer under 25 år og at udvikle foreningernes aktivitetsmuligheder. Puljen støtter etablering af nye folkeoplysende foreninger, aktivitetsudvikling, rekruttering af nye medlemmer, partnerskaber, samt administrative lettelser.

Klubhuspuljen 
Klubhuspuljen er en årlig pulje, der har til formål at støtte nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger til nybyggeri og renovering af både private og offentlige klublokaler.