Søg støtte til juletræer

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har afsat en pulje på 80.000 kr., som du kan søge, hvis du vil opsætte et juletræ med julelys på en af bydelens pladser eller et andet offentligt sted. Ansøgningsfristen for juletræspuljen er den 22. april.…

Oplev oprensningen af Fæstningskanalen

, , ,
Den store slamsuger nærmer sig Frederikssundsvej, mens dens fjerner store mængder slam fra bunden af kanalen. Slammet sendes via stor slange til pladsen ved Frederikssundsvej, hvor slammet udfældes og det klare vand bliver ledt retur til…

INDSATSER FOR MILJØ, KLIMA OG NATUR I BRØNSHØJ-HUSUM 2024

Lokaludvalgets Miljøudvalg arbejder blandt andet med fremme af biodiversitet, guidede ture til bydelens grønne områder, et bedre vandmiljø, udvikling af Utterslev Mose og for et naturværksted i Husum. Vi mødes én gang om måneden, og…

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønsker til Borgerrepræsentationens forhandlinger om Overførselssagen

, , , , , ,
Hvert år forhandler Borgerrepræsentationen om, hvad restmidler fra sidste års budget skal bruges på. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt lokale ønsker til de forhandlinger: • Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn. •…

Renovering af Husum Skoles faglokaler

I februar 2023 modtog vi en henvendelse fra skolebestyrelsen på Husum Skole bl.a. med ønske om hjælp til at finde midler til at få forbedret deres faglokaler, som ved en screening i juni 2021 blev vurderet i kritisk stand. Vores Børne-,…

Helhedsplan for Bellahøjmarken

Vi har været med til at lave en helhedsplan for området ved Bellahøjmarken og Genforeningspladsen. Området grænser op til vores bydel og rummer også Grøndal Multicenter ligger, som mange lokale foreninger bruger. Vanløse Lokaludvalg…

Offentlig høring om spildevandsprojekter i bydelen

, ,
Københavns Borgerrepræsentation har sendt et tillæg til Spildevandsplanen i offentlig høring frem til den 20 februar 2024. Dette tillæg rummer i relation til Brønshøj-Husum bydel fire indsatser. Mest konkret bliver i første omgang etableringen…

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs projekter og projektøkonomi 2024

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2024 en pulje på 1.657.900 kr. til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplan. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og…

Se vinderne af årets Idrætspriser

,
Den 6. december 2023 uddelte vi årets idrætspriser i Brønshøj-Husum ved et festligt arrangement i Café KAYs på Energicenter Voldparken. Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard overrakte priserne og lykønskede alle nominerede. En…