Vi udvikler vores byrum, bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum

De fysiske rammer er grundlaget for fællesskaberne. Derfor arbejder lokaludvalget for at skabe en bydel, hvis naturområder, byrum og offentlige bygninger giver lyst til og mulighed for at samles på tværs af kvarterer og tiltrækker folk fra hele København. De fysiske rammer skal være indbydende, inspirerende og af høj kvalitet, samt give mulighed for forskelligartede oplevelser for alle, der bor og færdes i Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj.