Vi skaber demokratisk dialog og aktivt medborgerskab 

Vi tror på, at borgerne i Brønshøj-Husum kender bydelen bedre end mange politikere og embedsmænd, og derfor skal borgerne høres, inden kommunen træffer beslutning om lokale forhold. Derfor er det en kerneopgave for os at lytte og gå i dialog med bydelens københavnere. I Brønshøj-Husum bor der en mangfoldighed af mennesker med forskellige vilkår, ønsker og behov, og som lokaludvalg arbejder vi opsøgende blandt bydelens mange forskellige grupper. Vi sætter fokus på at bruge forskellige metoder til dialog og dyrke forskellige typer af netværk.