Vi sætter fokus på børn og unge 

Brønshøj-Husum er den bydel i København, der procentvis har flest børn og unge i alderen 0-19 år. En fjerdedel af os, der bor i bydelen, er mellem 0 og 19 år. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler metoder til at inddrage børn og unge. Vi vil skabe rammer for, at børn og unge er med til at definere deres ønsker og behov for udvikling i bydelen, og at de har mulighederne for at være med til at skabe det selv. Samtidig vil vi arbejde for flere og mere mangfoldige tilbud til børn og unge i bydelen. Det gælder både kulturoplevelser, idræts- og fritidsaktiviteter og andre former for tilbud, hvor børn og unge selv er aktivt udøvende