Bellahøj Friluftsscene er et unikt byrum formet som et amfiteater. Lokaludvalget arbejder for, at scenen kan blive renoveret og bliver en attraktion for bydelen og for hele København, så friluftscenen kan blive en ramme for mange flere kulturelle arrangementer.

 

Om Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene blev planlagt i sammenhæng med Bellahøjhusene og Degnemosens omkringliggende omgivelser af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen i 1951 . Med brug af modernistiske idealer udfærdigede han amfiteatret som et enkelt anlæg udført i stramme linjer med respekt for både æstetik og funktion. Anlægget blev opbygget af de store jordmængder, der blev tilovers ved udgravningen til Bellahøjhusene

Bellahøj Friluftsscene er smukt beliggende på et af Københavns højdepunkter, og blev oprindeligt planlagt til at rumme ca. 2000 tilskuere. Koncerter, båltaler, politiske møder, teater og meget andet har været afholdt her, og i dag fremstår det meget nedslidt.

Som en af Københavns eneste friluftsscener har den en national og regional værdi og fungerer i dag som et vigtigt aktiv lokalt. Dertil rummer Bellahøj Friluftsscene og omgivelserne en kulturhistorisk kvalitet.

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs visioner for Bellahøj Friluftsscene

Scenen er Københavns største friluftsscene og den har både national og regional værdi. Amfiteatret fungerer i dag som et vigtigt aktiv i nærmiljøet. En modernisering af amfiteatret vil kunne tilføre bydelen liv og netværksaktiviteter, vække glæde for fællesskabet og øge trygheden i bydelen.

Lokaludvalget arbejder med ideer til renovering og modernisering af scenen samt til aktiviteter på scenen.  Ønsket er som minimum en genopretning af publikumsrækker og selve scenen. Lokaludvalget har udarbejdet en visionsplan for Bellahøj Friluftsscene som kan bruges til at gå i dialog med fonde og politikere. Du kan læse visionsplanen her

Projektet om Bellahøj Friluftsscene indgår i Bydelsplan for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 2013. Du kan læse om Bydelsplanens andre projekter her.

 

Brug Bellahøj Friluftsscene

Lokaludvalget ønsker, at der fortsat skal være liv og aktivitet på Bellahøj Friluftsscene og har støttet flere arrangementer på friluftsscenen med midler fra Bydelspuljen. For at gøre det mere attraktivt at afholde arrangementer på friluftsscenen, har Lokaludvalget finansieret et elskab, der gør det muligt for alle at få gratis adgang til strømmen, så  du kun skal betale for strømforbruget.

Inden du kan holde et arrangement, skal man søge om tilladelse, og det kan man gøre her

Har du forslag til, hvad der skal ske på Bellahøj Friluftsscene kan du henvende dig til Lokaludvalgssekretariatet 3881 1049 eller skrive en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

 

Vigtige links

Søg tilladelse til at bruge Bellahøj Friluftsscene

Visionplan for Bellahøj Friluftsscene

Bydelsplan for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 2013

3 replies
  1. Admin
    Admin siger:

    Hej Emil, friluftsscenen er jo anlagt med græs og grus, så måske er det lidt vanskeligt med kørestol. Men du kunne jo tage ned og kigge på det?

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] amfiteatret er anlagt efter Prebens tid på stedet, det er kommet sammen med Bellahøjhusene i starten af […]

Kommentarer er lukkede.