I efteråret 2012 besluttede Brønshøj-Husum Lokaludvalg at udarbejde en Kulturplan for bydelen. Lokaludvalgets Kulturudvalg forelagde et forslag, der blev vedtaget af Lokaludvalget i august 2013. Det har været Kulturudvalgets mål at inddrage så mange lokale borgere som muligt i det indledende arbejde. Emnet har været drøftet på et seminar for Lokaludvalgets medlemmer, samt på et borgermøde i Kulturhuset Pilegården. Endvidere har der i lokalpressen været gentagen omtale af arbejdet med at skabe en plan for visionerne på kulturområdet.

Det er hensigten, at Kulturplanen skal revideres hvert år.

Læs kulturplanen her.