Fredag den 7. september blev syv af partierne på rådhuset enige om kommunens budget for 2019.

Lokaludvalget måtte desværre kigge langt efter penge til etablering af Naturbyen, som var Lokaludvalgets helt store budgetønske. Men vi kan glæde os over at der kommer penge til andre initiativer i bydelen.

EnergiCenter Voldparken har fået forlænget deres driftsbevilling i to år, så vi fortsat kan nyde godt af det økologiske folkekøkken, byhaven, forsamlingslokalerne og alle EnergiCenterets andre tilbud.

Der er givet 21 mio. til genopretning af Bellahøjvej mellem Godthåbsvej og Frederikssundsvej.

En årlig musikfestival for ældre i Bystævneparken udvides og der gives mulighed for, at plejehjemsbeboere fra hele byen kan deltage.

I Tingbjerg videreføres den såkaldte fremskudte beskæftigelsesindsats og der er givet midler til, at Tingbjerg Svømmehal fortsat kan holde weekendåbent.

Desuden er politikerne bag budgetforliget enige om at fortsætte dialogen med staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden samt nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen.

Det helt store spørgsmål i budgetforhandlingerne var det planlagte byggeri på Amager Fælled. Parterne er blevet enige om bl.a. at bygge på den del af fælleden, hvor der i dag ligger et vandrehjem og var planer om at anlægge en campingplads. Derfor vil parterne undersøge om det er muligt at udvikle Bellahøjmarken, så pladsen kan opgraderes med moderne og tidssvarende campingfaciliteter, som er åbne hele året.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Enhedslisten og Alternativet er ikke en del af budgetaftalen, da de allerede i forhandlingernes start blev udelukket, da de ikke ønskede at bygge på Amager Fælled.

Du kan se hele aftaleteksten her