Nu er den her endelig – Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan for Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj. Du finder den på forsiden af lokaludvalgets hjemmeside.

Bydelsplanen er pejlemærket for lokaludvalgets arbejde. Planen rummer lokaludvalgets vision for bydelens udvikling samt en række temaer og konkrete indsatser som skal hjælpe med at virkeliggøre visionen.

I Brønshøj-Husums bydelsplan sætter vi fokus på at skabe sammenhæng og fællesskab på tværs af kvartererne – og med resten af København. Vi vil være en del af København og bindes bedre sammen med resten af København. Vores bydel kan tilbyde meget inden for naturoplevelser og kulturliv, som resten af København skal opdage. Det bliver nemmere for københavnerne og for turister, hvis vi får metro til bydelen og steder at overnatte.

Tak til alle jer, der har bidraget til bydelsplanen ved at svare på borgerpanelundersøgelser og deltage i borgermøder og netværksaktiviteter. Vi håber, I vil være med til at realisere planen.

Vi opdaterer løbende bydelsplanen ligesom vi hvert år inviterer til et møde, der følger op på arbejdet med planen. Hvis du vil sidde i bydels-repræsentantskabet og følge med i arbejdet med bydelsplanen, så send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Hvis du bor i bydelen, lander der en forkortet udgave af bydelsplanen i din postkasse i uge 20. Du får bydelsplanen i din postkasse, med mindre du har sagt ‘nej tak’ til reklamer.

Du kan også komme forbi lokaludvalgets sekretariat på EnergiCenter Voldparken og hente et eksemplar.

Se den forkortede udgave af bydelsplanen for Brønshøj-Husum her