Lokaludvalget vil gerne ændre på, at Brønshøj-Husum er underforsynet med kunst sammenlignet med resten af København. Vi mener at kunst i byrummet kan give os, der bor og færdes i bydelen, fælles oplevelser, skønhed og samvær. Vi arbejder derfor både for at få en kunststrategi for bydelen og for at med et digitalt kunstkort synliggøre de kunstoplevelser, der allerede findes i bydelen. Du kan nu se det digitale kunstkortet her.

Via kortet kan du se billeder af kunstværkerne og links til beskrivelse af værkerne.