STEM TIL VALG TIL LOKALUDVALGET

du kan ikke længere tilmelde sig som kandidat til Lokaludvalget 2022-26 men frem til den 7. februar kan du tilmelde dig til at stemme se mere om hvordan du tilmelder dig til at stemme herunder

Der valg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg. 

Alle foreninger, råd og brugerbestyrelser mm. der har aktiviteter i Tingbjerg, Husum, Brønshøj eller på Bellahøj kan være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget.

Vil du være med til at bestemme hvem, der skal sidde i lokaludvalget? Så skal du tilmelde dig valget som repræsentant for en forening i bydelen.

25 medlemmer af lokaludvalget

I næste lokaludvalgsperiode fra 2022-2026 vil der være 25 medlemmer af lokaludvalget.

  • 10 medlemmer udpeges politisk af Borgerrepræsentationens partier.
  • 15 medlemmer vælges via digital afstemning blandt foreninger i Brønshøj-Husum.

Digital afstemning

Afstemningen om, hvilke 15 foreningsrepræsentanter, der skal sidde i lokaludvalget foregår digitalt.

Mød foreningsrepræsentanterne 

Inden den digitale afstemning åbner, kan du møde de foreningsrepræsentanter, der stiller op til valg til lokaludvalget torsdag d. 27/1 kl. 18.00-19.30.

Af hensyn til corona afholdes mødet digitalt via Microsoft Teams.

Skriv til lokaludvalgets sekretariat på lj8e@kk.dk, hvis du gerne vil tilmeldes mødet, så du kan høre foreningsrepræsentanterne præsentere sig selv. Du får også mulighed for at stille spørgsmål til dem.

De formelle krav

Der er kommet nye regler og retningslinjer for valg til lokaludvalg.

For at en forening stemme til valg til lokaludvalg, er det et krav:

  • at foreningen har eksisteret minimum et år fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har minimum 15 medlemmer fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har aktiviteter i Brønshøj-Husum.

Tilmeld dig på vegne af din forening

Som noget nyt bliver valg til lokaludvalg i 2022 afholdt som en digital afstemning, der er åben i to uger i slutningen af februar 2022.

Forud for den digitale afstemning skal du tilmelde dig valget som repræsentant for din forening.

I kan som forening tilmelde en repræsentant, der kan stemme til valget.

Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget.

Tilmeld dig og din forening til at stemme til valget her

Tilmeld dig valget ved at klikke på knappen:

Selve tilmeldingen til valget foregår i programmet SurveyXact, som følger GDPR-reglerne i Københavns Kommune.

.

Tidsfrist for tilmelding

  • Fristen for at tilmelde sig til at stemme til valget er den 7. februar 2022 kl. 12.

.

Spørgsmål og svar om valg til lokaludvalg

Vi har samlet en FAQ, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål om valg af foreningskandidater til lokaludvalg.

FAQ – Valg til lokaludvalg 2022

Hvad skal man have klar til tilmeldingen?

I tilmeldingen til at stemme, vil I som forening blive bedt om at udfylde:

  • kontaktoplysninger på den foreningsrepræsentant, der skal stemme
  • oplysninger om foreningen
  • kontaktoplysninger på en anden person i foreningen

Lokaludvalgets arbejde

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder frivilligt og holder møde 1. gang om måneden om aftenen. Her behandler lokaludvalget blandt andet ansøgninger til lokaludvalgets bydelspulje, forbereder høringssvar til kommunen, planlægger borgerinddragelse og forbereder egne arrangementer for bydelens borgere. Helt generelt drøfter og deler lokaludvalget viden om, hvad der ’rør sig’ i bydelen indenfor byudvikling, miljø, social- og sundhed, børn og unge, kultur og meget meget mere.

Hvad kræver det af tid som medlem?

Lokaludvalget holder møder en aften en gang om måneden. Derudover er der mulighed for at engagere sig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et møde, skal du melde afbud – og så vil en suppleant blive indkaldt til at deltage i stedet.

Hvad kræver det af tid som suppleant?

Som suppleant er der rig mulighed for at engagere dig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper – som ca. mødes en gang om måneden. Hvis et medlem bliver forhindret i at deltage i et lokaludvalgsmøde – kan du som suppleant blive indkaldt til at deltage i stedet.

Har du ikke fået en invitation?

Vi sender invitation til alle foreninger, brugerbestyrelser m.v. i bydelen via mail. Har din forening ikke fået en invitation, er det måske fordi vi ikke kender jer, eller ikke har en mailadresse. Kontakt os meget gerne, så I også kan modtage informationen.

Hvis du/I har spørgsmål, er du/I som altid velkommen til at kontakte os på: 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Det har vi gjort – hvad ønsker du?

Hvorfor stille op ?

Lis og lokaludvalget

Hvorfor være med ?

Så er der valg til lokaludvalget

Så er der valg til lokaludvalget

SENESTE NYT OM VALG TIL LOKALUDVALG

Nu kan bydelens foreninger stille op eller stemme til det nye lokaludvalg

,
I starten af 2022 er der valg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Det betyder, at alle foreninger, råd og brugerbestyrelser mm. der har aktiviteter i Tingbjerg, Husum, Brønshøj eller på Bellahøj kan stille en kandidat op til Brønshøj-Husum…

We are great smart fast

X