Hvad er Husumforbindelsen?

Københavns Kommune er i gang med at anlægge Husumforbindelsen, en cykel-og gangsti som skal forbinde Ruten i Tingbjerg med Husum Skole og Husumparken. Husumforbindelsen vil gøre det mere trygt og sikkert at cykle og gå i Husum – blandt andet for børn og unge, der skal til og fra skole og fritidsaktiviteter i bydelen.

Husumforbindelsen vil forbedre forholdene for cyklister og gående på den 2 km lange strækning. Her vil der blive etableret cykelstier, udvidet fortove flere steder og anlagt nye krydsningsheller. Samtidig vil der blive plantet flere træer og forbedret belysningen for at skabe tryghed.

Idéen til Husumforbindelsen opstod under Områdefornyelse Husum 2011-2014. Tanken var at binde de to dele af Husum nord og syd for Frederikssundsvej sammen, samt gøre adgangen til det nye EnergiCenter Voldparken.

I Københavns Kommunes budget for 2015 blev der afsat penge til at etablere forbindelsen.

Status på Husumforbindelsen 2018

Søndag den 18.3. mødte ca. 100 borgere op til borgermøde om Husumforbindelsen. Opsamlingskatalog fra mødet findes herunder.

Opsamlingskataloget samler forslag, bekymringer og idéer, som blev skrevet ned under borgermødet. Opsamlingen bliver brugt af Teknik- og Miljøforvaltningen og deres rådgivere i det videre arbejde med at udforme projektforslaget.

Teknik- og Miljøforvaltningen og holdt sammen med Lokaludvalget et kort informationsmøde 30.9. hvor det endelige projekt blev præsenteret.

Status på Husumforbindelsen 2021

Anlægget af forbindelsen er i fuld gang, og forbindelsen forventes at kunne ibrugtages i april/maj 2021.

Siden borgermødet i 2018, er der kommet ændringer i projektet:

  • I stedet for cykelstier på Korsager Allé etablerer vi bump og sidevejsoverkørsler samt en lukning af biltrafikken via to træer ved Husumvej. Vi etablere ikke cykelbaner på Korsager Allé.
  • På Karlslundevej er forbindelsen blevet tænkt sammen med klimatilpasning i Husum Vænge. Den del af projektet er udført.
  • Broen bliver er forsinket, men forventes etableret ved udgangen af 2021.

Bliv hørt fra 1.10. – 12.11.2018

Projektforslaget er i høring fra den 1.10 til den 12.11. 2018. Find høringen her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/husumforbindelsen

Her kan du indgive dit eget høringssvar, men du kan også, som altid, sende dine kommentarer til lokaludvalget. Lokaludvalget behandler høringen på mødet 25. oktober.

Se mere:

X