Sammen om naturpleje, biodiversitet og naturoplevelser

Mange borgere giver udtryk for, at de ønsker at engagere sig i den nære bynatur. Det være sig den lokale park eller en grøn plet i nabolaget, der trænger til et løft til glæde for planter, dyr og mennesker.  Vi ønsker derfor at samle lokale naturentusiaster i naturplejelaug, der skal være med til at passe bydelens parker og offentlige arealer.Når en gruppe borgere går sammen om at pleje et grønt område for at øge naturkvaliteten, har det samtidig stor effekt for de deltagendes fysiske sundhed og mentale velbefindende.

Nyheder om denne indsats:

Vi ønsker: Begrønning af Brønshøj Kulturakse

Oplev oprensningen af Fæstningskanalen

Click here to add your own text