Metro og bedre offentlig transport

Vi er den bydel i København, der har længst til skinnebåren offentlig transport. Lokaludvalget vil arbejde politisk for, at der kommer en metro til bydelen, samt at der findes andre løsninger, der kan øge kvaliteten af den offentlig transport frem til, at metroen bliver realiseret.

Nyheder om denne indsats:

Borgermøde om metro til det nordvestlige København

Metro til Brønshøj-Husum skal undersøges

Click here to add your own text