Onsdag d. 27. september kl. 17.30-20.30
BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 3. sal, 2400 NV

Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Vanløse Lokaludvalg ønsker, at der skal komme metro til de nordvestlige dele af København – Brønshøj-Husum, Bispebjerg og den nordlige del af Vanløse. Udvalgene er gået sammen om at få politikerne i tale og første skridt er et borgermøde med politikerdebat.

Vi har inviteret eksperter og kommunale politikere til debat om metro til den nordvestlige del af København. Kom og vær med, og giv dit besyv med til fremtidens transport i de nordvestlige bydele!

Pga. forplejning er tilmelding nødvendigt

Tilmeld dig til zm9u@kk.dk senest den 22. september

Se invitation til mødet her: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/08/metro-møde-version-5-1.pdf