Da Voldparken Skole blev lukket, rejste sig et lokalt ønske om at give de gamle bygninger nyt liv. Med visionen om at skabe et samlingssted for Brønshøj, Husum og Tingbjergs borgere er det Lokaludvalgets ønske, at der tilbydes fysiske og organisatoriske rammer for aktiviteter indenfor sundhed, idræt, natur og bevægelse.

EnergiCenter Voldparken er efter 4 år et samlingspunkt for foreninger, organisationer, klubber, netværk og projektmagere. Lokaludvalget gør en stor indsats for, at EnergiCenter Voldparken i endnu højere grad kan blive et samlingssted for hele bydelen med gode fysiske faciliteter.

EnergiCenter Voldparken står overfor en udvidelse med en multifunktionel tilbygning, der udover de daglige aktiviteter også vil være rammen for større aktiviteter indenfor idræt, musik, teater mv.

Projektforslaget om bedre fysiske faciliteter på EnergiCenter Voldparkens indgår i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013. Lokaludvalget ønsker, at EnergiCenter Voldparken gives økonomisk og politisk opbakning til den fremtidige realisering.

Du kan finde mere information om EnergiCenter Voldparken her, hvor Skitseforslaget og Helhedsplanen for EnergiCenter Voldparken kan downloades.

Mere om baggrund og andre projektforslag i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013 her.