BORGERMØDE OM LOKALPLAN FOR TINGBJERG 22. MAJ

Et tillæg til den eksisterende plan for byggeriet i Tingbjerg er på vej i høring. Planen gør det bl.a. muligt at tilføje tagboliger til eksisterende boliger, udvide kollegiet, bygge rækkehuse i byrummene og bygge nye rækkehuse på Langhusvej. Områderne,…

Infomøde om trafiksikkerhedstiltag

I efteråret 2022 lavede Teknik- og Miljøforvaltningen en undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Hele undersøgelsen kan læses her. Projekterne er i projekteringsfasen, og arbejdet med at implementere tiltagene starter…

Bydelsprisen 2024 – hvem skal have den?

, ,
Bydelsprisen 2024 er på 10.000 og kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at gøre vores bydel til et endnu mere attraktivt sted at bo, handle og leve i. Hvem? …

Søg støtte til juletræer

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har afsat en pulje på 80.000 kr., som du kan søge, hvis du vil opsætte et juletræ med julelys på en af bydelens pladser eller et andet offentligt sted. Ansøgningsfristen for juletræspuljen er den 22. april.…

INDSATSER FOR MILJØ, KLIMA OG NATUR I BRØNSHØJ-HUSUM 2024

Lokaludvalgets Miljøudvalg arbejder blandt andet med fremme af biodiversitet, guidede ture til bydelens grønne områder, et bedre vandmiljø, udvikling af Utterslev Mose og for et naturværksted i Husum. Vi mødes én gang om måneden, og…

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønsker til Borgerrepræsentationens forhandlinger om Overførselssagen

, , , , , ,
Hvert år forhandler Borgerrepræsentationen om, hvad restmidler fra sidste års budget skal bruges på. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt lokale ønsker til de forhandlinger: • Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn. •…

Helhedsplan for Bellahøjmarken

Vi har været med til at lave en helhedsplan for området ved Bellahøjmarken og Genforeningspladsen. Området grænser op til vores bydel og rummer også Grøndal Multicenter ligger, som mange lokale foreninger bruger. Vanløse Lokaludvalg…

Se vinderne af årets Idrætspriser

,
Den 6. december 2023 uddelte vi årets idrætspriser i Brønshøj-Husum ved et festligt arrangement i Café KAYs på Energicenter Voldparken. Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard overrakte priserne og lykønskede alle nominerede. En…

Temamøde om Tryghedsundersøgelsen

,
Den 23. november afholdt lokaludvalget temamøde om tryghed og medborgerskab i Fælleshaven i Tingbjerg. De inviterede var professionelle aktører og foreninger, der arbejder med tryghedsskabende indsatser i bydelen. Temamødet blev arrangeret…

Lys og musik i Brønshøj Vandtårn d. 3. december

, , ,
Søndag den 3. december, arrangerer Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Foreningen Brønshøj Vandtårn og Kultur og Fritid Brønshøj-Husum igen et lystændingsarrangement ved Brønshøj Vandtårn. Vi hygger, spiller musik, synger, leger, spiser…

Kom til Idrætsprisuddeling

, ,
Hele bydelen er inviteret med, når vi fejrer den lokale idræt og uddeler årets Idrætspris og Lederpris. Vi byder på mad og drikke fra Det økologiske Folkekøkken – og tag bare børnene med. Henriette fra Design Vanilie står for en hyggelig…

Idéer til fritidsmuligheder for unge

, ,
Hvordan udvikler man gode kultur- og fritidstilbud til unge i Brønshøj-Husum, så I ikke skal tage til andre bydele for at opleve kultur og have spændende ting at lave i jeres fritid? Sådan spurgte vi 15 elever på 7. og 8. årgang fra…