TRYGHED OG MULIGHEDER
Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil være med til at gøre vores bydel til et endnu bedre sted at bo og leve. Vores bydel skal være attraktiv for både børn, unge, familier og de lidt ældre. Det skal være en grøn bydel, en bydel med plads til forskellighed blandt borgerne og et sted hvor man føler sig tryg, og hvor der er muligheder for udfoldelse og inspiration.
Vi holder af bydelen, men der er forhold, der kan gøres bedre – og det arbejder vi for i Lokaludvalget. Vi skal bl.a. være bindeled mellem borgerne i bydelen og de københavnske politikere, men det kræver, at borgerne giver udtryk for deres ideer og holdninger.
Københavns Kommunes politikere og embedsmænd kender ikke Brønshøj-Husum lige så godt som lokale borgere. Derfor bliver risikoen for fejl og uhensigtsmæssige beslutninger mindre, når man hilser det lokale engagement velkomment og inddrager borgerne aktivt i beslutningsprocessen.
Det er Lokaludvalgets håb, at vi med Bydelsguiden 2016 kan bidrage til at give et billede af vores bydel samt fortælle om aktuelle sager og give nyttige informationer.

Se hele Bydelsguide 2016 her.

Med venlig hilsen

Erik Fiskers underskrift

Erik Fisker
FORMAND FOR LOKALUDVALGET