Medlemmerne af lokaludvalget er sammensat, så både det lokale foreningsliv og de politiske partier er repræsenteret. At de politiske partier, lige fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten, også sidder i udvalget betyder, at der er en direkte kanal til Københavns Borgerrepræsentation, mener Hans S. Christensen, der er næstformand i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, udpeget af Socialistisk Folkeparti.
”Vi politikere i lokaludvalget er i stand til at kanalisere de emner, vi diskuterer lokalt, til vores respektive grupper i Borgerrepræsentationen. Det betyder samtidig, at eksempelvis SF har en vis føling med, hvad der foregår herude i Brønshøj-Husum,” siger Hans S. Christensen og tilføjer.
”København er en stor by, og der er fra Borgerrepræsentationens side behov for at få involveret de lokale. Man kan ikke fra Københavns Rådhus vide, hvad der foregår alle steder i byen.”

Følger det lokale liv
Hans S. Christensen har sammen med det øvrige lokaludvalg siddet siden 2014. Medlemmerne er udpeget for en fireårig periode, og i den tid arbejder politikere og lokale foreningsmedlemmer sammen om den lokale dagsorden i bydelen.
”Samarbejdet med foreningslivet er godt og interessant. Det giver os som politikere en god fornemmelse af, hvad der sker i bydelen, lige fra kulturinitiativer til trafiksanering. Men også lokale initiativer i klubberne og livet i de sociale boligbyggerier kan vi følge tæt med i,” siger Hans S. Christensen.

”Det er en klar fordel, når sagerne skal sættes ind i en større sammenhæng i forbindelse med Borgerrepræsentationen eller politikerne i Folketinget,” mener han.

  • Tekster i bydelsguiden: Journalist Mikkel Prytz