Det giver færre fejl og større tilfredshed med arbejdet, hvis kommunen sørger for at inddrage lokale i vigtige beslutninger, mener lokaludvalget.

Når der skal træffes beslutninger i Københavns Kommune, der får betydning for de lokale bydele, bliver det et bedre resultat, både for lokalsamfundet og for kommunen, hvis borgerne bliver hørt og inddraget i beslutningsprocessen. Det mener Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Ved at gøre brug af de lokale beboeres kendskab til sagerne, mindsker man samtidig risikoen for fejl og uhensigtsmæssige beslutninger, siger Hans S. Christensen, næstformand i lokaludvalget.
”Samtidig kan borgerinddragelse skabe lokalt ejerskab til beslutningerne og dermed styrke sammenhængskraften lokalt. Og borgernes holdning til kommunale beslutninger bliver generelt mere positiv,” siger Hans S. Christensen.

En lokal opgave
Borgerinddragelse er en naturlig opgave at løse for kommunens lokaludvalg, mener Hans S. Christensen.
Men det er vigtigt, at borgerne oplever, at deres engagement og ideer bliver mødt med konkret handling og synlige resultater inden for en rimelig kort tidsramme, understreger han:
”Ofte oplever borgere, ikke mindst de unge, der vil realisere gode ideer eller løse konkrete problemer, at de mødes af en mur af forhindringer i det politiske og administrative system. De mister pusten og får desværre den oplevelse, at det er spild af tid at forsøge at være med, for der sker alligevel ikke noget.”

Ansigt til ansigt
Det kan være svært som almindelig borger at gennemskue de kommunale processer, mener brønshøjborger Jonas Trier-Knudsen.
”Kommunen er god til at sige, den gerne vil involvere sine borgere. Men det kræver meget som borger at finde ud af, hvordan og hvor meget indflydelse man kan få. Og det er ikke sikkert, man har tiden til at sætte sig ind i, hvornår næste borgerhøring omkring en lokalplan er,” siger Jonas Trier-Knudsen.

Problemet er, ifølge ham, at muligheden for indflydelse ikke bliver kommunikeret godt nok ud.
”Det er jo fint, at min stemme kan blive hørt, men hvis jeg ikke ved det, er det ligegyldigt. Så er det kun Tordenskjolds soldater, der møder op. Hvis man gerne vil bredere ud, skal man tænke mere alternativt,” mener han.
”Eksempelvis kan selve begrebet ’borgerhøring’ godt have en afskrækkende effekt. Derfor satte jeg stor pris på, da Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterede til ’debatsalon’ og lyttede til mig og andre borgere over et glas vin,” siger Jonas Trier-Knudsen.
”I det hele taget handler det om at være ansigt til ansigt med borgerne. Man kunne jo stille sig op på torvet og spørge folk, hvad de synes om en sag. Det kan virke banalt, men borgerne ville få en fornemmelse af at have indflydelse på deres bydel,” tilføjer han.

 

  • Tekster i bydelsguiden: Journalist Mikkel Prytz