BYHØNS MED FRIVILLIGE HYRDER

Dyrkning af grøntsager og husdyrhold er ikke forbeholdt folk på landet. Byfolk med grønne fingre og interesse for dyr har i EnergiCenter Voldparkens byhave fået et sted at boltre sig, og det seneste år er byhaven vokset, så den nu rummer udendørs pizzaovn, drivhus, verdens største køkkenhave anlagt i halmballer og såvel kanin- som hønsegård.

De grønne sysler kræver hænder – og et par af dem sidder på Simon Ekkelund fra Brønshøj, der er frivillig hønsehyrde sammen med børnene Julius på syv og Sofie på fire.

”Vi bor tæt på, så det er en oplagt mulighed for, at jeg kan vise ungerne, hvor den mad, de spiser, stammer fra,” fortæller Simon Ekkelund.

Han plejer at tage forbi hønsene sammen med børnene, når sønnen skal til spejder om tirsdagen.

”Vi holder øje med, om der er vand og foder, og om hønsene skal have nyt strøelse. Det tager kun fem minutter –  og lidt længere, hvis vi skal muge ud,” siger hønsehyrden, der har køkkenaffald eller gammel frugt fra grønthandleren med til hønsene.

”Og så plejer vi at få æg med hjem, og dem ryger der en del ned af i vores familie,” siger Simon Ekkelund og fortæller, at der sagtens kan bruges flere frivillige hønsepassere.

Han forklarer, at man melder sig til hyrdetjansen via en kalender-app til telefonen, så man selv bestemmer, hvor mange kræfter man vil lægge i projektet.

”Det er altså en meget bekvem måde at holde høns i byen på,” griner han.