HENVENDELSE: NEJ TIL FORRINGELSER I TOGDRIFTEN

DSB har planer om at ændre køreplanen for S-togene på strækningen til og fra Frederikssund, hvilket betyder, at frekvensen i togdriften på blandt andet Islev og Jyllingevej Station skal nedsættes fra de nuværende 10. minutter til 20. minutter.

Nej til forringelser

Formændene fra Vanløse og Brønshøj-Husum Lokaludvalg er derfor gået sammen om at sende en henvendelse til både transportminister Benny Engelbrecht og DSB. Heri står bl.a.:

“De planlagte forringelser indebærer, at S-togs brugere i bydelene i Vanløse og Brønshøj-Husum nu skal vente 20 min. på hver S-togs-afgang på Islev og Jyllingevej Station – i stedet for i dag 10 min. De to stationer har hver dag tilsammen ca. 1.600 brugere (DSB’s egen opgørelse fremsendt til Københavns Kommune). Med en forventet øget befolkningstilvækst, et generelt miljømæssigt ønske om at øge brugen af kollektiv trafik og en i forvejen svær fremkommelighed på vejnettet i dagtimerne, er de planlagte forringelser et problem. Hvis de planlagte forringelser gennemføres, vil de nuværende ca. 1.600 daglige brugere af de to S-togsstationer således få en væsentligt ringere adgang til offentlig transport – det gælder særligt de daglige brugere af Islev Station, hvor der ikke er betjening af en A-buslinje (…) De planlagte forringelser får altså store konsekvenser for borgerne i bydelene.”

Lokaludvalgsformændene bakker derfor op om det høringssvar, som Københavns Kommunes Økonomiudvalg har indsendt, der beder DSB genoverveje planerne således, at bydelenes borgere fortsat kan bruge S-tog med afgang hvert. 10. minut.

Svar fra DSB og transportministeren

Både DSB og transportministeren, Benny Engelbrecht, har besvaret lokaludvalgets henvendelse, men køreplanerne bliver ikke ændret. DSB skriver, de ikke har mulighed for at tilbyde alle kunder på S-banen tog hvert 10. minut, og at de derfor ser sig nødsaget til at prioritere de store stationer, de lange rejser og de store rejsestrømme. Både DSB og Benny Engelbrecht påpeger, at det stadig vil være muligt at benytte Islev og Jyllingevej stationer, idet S-togene vil betjene de to stationer hvert 20. minut.

Til Brønshøj-Husum Avis har formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Hans S. Christensen, udtalt:

“Jeg er meget utilfreds med transportministerens svar. Han kommer ikke ind på de muligheder, der er med et vendespor ved Carlsberg og ignorerer totalt de dårlige trafikmuligheder, der er i Brønshøj-Husum sammenlignet med de øvrige bydele i København, som nu har fået metrostationer. De nuværende ca. 1.600 daglige brugere af de to S-togsstationer vil få en væsentligt ringere adgang til offentlig transport – det gælder særligt de daglige brugere af Islev Station, hvor der ikke er betjening af en A-buslinje (…) Det er en helt forkert vej at gå at gøre den kollektive trafik ringere. Vi håber, at regeringen og Folketingets partier vil hjælpe os med at løse dette problem.”

De nye køreplaner ventes at træde i kraft fra 20. december 2020.