Medierne kastede sig i maj over den planlagte udledning af 300.000 m3 urenset spildevand til Øresund i forbindelse med udbygningen af Svanemølleholmen.

Den 26. maj offentliggjorde lokaludvalget et opslag på Facebook under overskriften: TUSINDVIS AF KUBIKMETER SPILDEVAND UDLEDES TIL UTTERSLEV MOSE HVERT ÅR. Opslaget fik meget opmærksomhed og den 9. juni bragte TV Lorry en indslag om sagen, hvor Ida Jørgensen, forkvinde for miljøudvalget og andre belyser sider af sagen

TV2 Lorrys baggrundsresearch:

af Henrik Modler m.fl.

I senest 2027 skal Utterslev Mose være forvandlet fra at være stærkt forurenet til at have ”god økologisk kvalitet”.

Sådan lyder planen for Københavns største ferskvandsområde, der fortsat lider efter årtiers udledning af store mængder spildevand.

– Vi vil jo gerne have en ren sø i Utterslev Mose, og det har været længe undervejs, men jo hurtigere jo bedre, siger Alex Heick, formand i Bispebjerg Lokaludvalg, til TV 2 Lorry.

Men vejen dertil kan vise sig lang. Både Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune udleder nemlig fortsat urenset spildevand i mosen med den dystre forhistorie.

Læs også
Politikere kræver mere åbenhed i kommende kulegravning af spildevandssag

En død mose

I 1968 blev Utterslev Mose i København erklæret for biologisk død.

Efter årtier med udledning af millioner af liter urenset spildevand, der årligt tilførte mosen op mod 17 ton fosfor, endte det hele en dag, hvor mosen som i en gigantisk bøvs vendte op og ned på bund og overflade med en forfærdelig stank som følge.

Næringen, der ellers havde ligget indhyllet i slam på bunden af mosen, kom nu op til overfladen – og mosen døde.

Siden har der været talrige forsøg på at genetablere livet i mosen, der i dag fortsat er stærkt forurenet og har cirka fem gange så højt fosforindhold, som en ren sø.

Læs også
Mystisk udledning af lortebakterier forpester Michael Meyerheims og hans naboers badevand

Mose fortsat ”losseplads” for kloakvand

Den direkte udledning af mekanisk renset spildevand, der blot er filtreret for toiletpapir og deslige, er for længst stoppet.

Men ved såkaldte overløb, hvor regnskyl sætter rensningsanlæggene ud af spil på grund af store vandmængder, bliver der udledt urenset spildevand i mosen, som fortsat er stærkt forurenet.

Det sker på trods af, at EU’s Vandrammedirektiv i start 00’erne og senere den danske stat gjorde det klart, at vandet i Utterslev Mose skal opnå ”god økologisk kvalitet” i senest 2027.

Men på trods af, at kommunernes indsatser på spildevandsområdet ser ud til at virke, er der stadig behov for at komme forureningen mere til livs, mener lokaludvalgene omkring naturområdet i det nordvestlige hjørne af København.

– Vi vil jo gerne frem til, at vi fuldstændig kan undgå, at der kommer overløb, siger Ida Jørgensen, formand i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, til TV 2 Lorry.

Læs også
Hvad ville du betale for at sikre mindre urenset spildevand i din lokale natur?

Store fremskridt på få år

En aktindsigt i Miljøstyrelsens opgørelser over udledt spildevand, som TV 2 Lorry er i besiddelse af, viser, at mængden af spildevand udledt i Utterslev Mose i perioden fra 2014 til 2018 blev mindsket med op til 20 gange.

Alligevel blev der i 2018 ledt over 55 millioner liter urenset spildevand i Utterslev Mose fra borgerne i Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune.

Det er med til at sætte sætter dyrelivet i søen under pres, lyder det fra Ida Jørgensen. Det er især et overløb med betegnelsen U11, der er den store synder.

– Vi er i Brønshøj-Husum Lokaludvalg rigtig harme over, at overløbet kan få lov at finde sted, fordi det er der Gladsaxe Kommune har mulighed for at udlede kloakvand, når der er nogle store regnskyl, siger Ida Jørgensen.

Læs også
Kun få fisk tilbage: Utterslev Mose hårdt ramt af fiskedød

Novafos: Sådan forsøger vi at afværge spildevandsudledning

I Gladsaxe Kommune er det vandselskabet Novafos, som håndterer alt spildevand og regnvand.

Her kender man til problemet med overløb, men arbejder på at forbedre situationen.

– Helt konkret i forhold til Utterslev Mose, så er det hele området omkring Gladsaxe Idrætspark og Marielyst, hvor vi har adskilt spildevand og regnvand. Så vi har allerede gjort en hel del for at det skulle blive bedre, og det er blevet bedre, men vi er godt klar over, at vi ikke er i mål, siger Arne Kristensen, Kommunerådgiver hos Novafos, til TV 2 Lorry.

Borgmester: Vi har afsat seks millioner til indsats

Hos Københavns Kommune lyder det, svaret fra Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), at man er meget opmærksom på problematikken.

– København er langt med at løse vores egne problemer med udledning af spildevand til Utterslev Mose. Men spildevand respekterer ikke kommunegrænser, og derfor har vi sammen med Gladsaxe en fælles opgave med at få stoppet udledningerne helt, udtaler borgmesteren i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

– Vi har nu taget hul på arbejdet med at rydde op efter fortidens synder og afsat 6 millioner kroner til første del af en målrettet indsats for at forbedre vandkvaliteten i Utterslev Mose. Skal vi i mål med genopretningen, skal vi afsætte meget større beløb de kommende år, tilføjer hun og oplyser desuden, at arbejdet med genopretningen af mosen foregår i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune.