I anledning af De vilde blomsters dag inviterer Dansk Botanisk Forening dig til at komme med på en guidet tur til Langholmen, hvor vi skal opleve de mange vilde blomster. Langholmen i Utterslev Mose er et smukt og artsrigt kalkrigt overdrev, der efter kraftig tilgroning igen er blevet lysåbent i kraft af den naturpleje som Utterslev Mose Naturplejelaug har stået for hver torsdag siden 2013. For både børn og voksne

Søndag d. 14. Juni
Kl. 10 – 12

Mødested: Utterslev Mose, for enden af Holmevej, 2860 Søborg
Offentlig transport: 4A
Turleder: Knud Johnsen

Vi følger naturligvis reglerne om afstand og gruppestørrelse,
derfor bedes du tilmelde dig til turen på: