Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdt den 18. november 2020 et online borgermøde om trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Gik du glip af mødet, kan du se optagelsen fra mødet her:

Se Borgermødet om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej på lokaludvalgets YouTube-kanal 

Baggrunden for mødet

I kølvandet på to tragiske højresvingsulykker på Frederikssundvej i juli 2020 har lokaludvalget modtaget rigtig mange borgerhenvendelser med input til, hvor det er særligt farligt i bydelen at færdes som gående og cyklist. Særligt Frederikssundsvej er af mange blev udpeget som et sted, hvor trafiksikkerheden bør forbedres for ‘bløde trafikanter’. Derfor afholdt lokaludvalget et borgermøde for at samle op på henvendelserne og inviterede politikerne fra Borgerrepræsentationens Teknik- og Miljøudvalg til dialog om, hvad der kan gøres for at forbedre trafiksikkerheden.

Lokaludvalget havde inviteret en repræsentant fra Teknik- og Miljøforvaltningen til at kommentere på de bekymringer og forslag til forbedringer som lokaludvalget havde indsamlet og bearbejdet. Efterfølgende var der debat med to politikere fra Teknik- og Miljøudvalget –  Jakob Næsager (C) og Marcus Vesterager (A) – som også svarede på spørgsmål fra dem, der sad og så med derhjemme.

Fokus på trafiksikkerhed i hele bydelen

Lokaludvalget takker for de mange henvendelser op til mødet og for de gode spørgsmål, der blev stillet af tilhørerne undervejs og vil bruge dem i lokaludvalgets videre arbejde med at styrke trafiksikkerheden i bydelen.

Det var Frederikssundsvej-strækningen fra Bellahøj til Åkandevej, der er i fokus på mødet. Lokaludvalget er opmærksom på, at der også andre steder i bydelen opleves udfordringer med trafiksikkerheden og vil altid gerne høre fra dig, hvis du har idéer til forbedringer, som vi kan bringe videre til politikerne i Borgerrepræsentationen. Du kan sende en mail til lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Du kan også bruge kommunens digitale løsning Giv et praj til at indrapportere konkrete problemer og mangler, som fx ulovligt parkerede biler, manglende asfaltramper på cykelstier, huller i fortov og vej m.m. På “Giv et praj” kan du også læse om, hvordan du kan komme med idéer til forbedringer af din daglige cykelvej.