Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. januar forslaget om at en anlægsbevilling til finansiering af nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole skal indgå i forhandlingerne om den såkaldte overførselssag 2020/2021. Det betyder, at hvis alting går som lokaludvalget håber, kan financieringen af et nyt kulturhus være på plads i løbet af foråret 2021.

To lokaludvalgsmedlemmer havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor vi fortalte om bydelens ønsker til et nyt kulturhus. Desuden præsenterede vi en idé, som er fremkommet i dialogen med de mange interesserede borgere de seneste måneder – nemlig etablering af en terrasse med rampe og trappe foran den kommende kulturhuscafé. Terrassen vil øge funktionaliteten i og uden for huset betydeligt og forene brugen af indendørs- og de store udendørs-arealer. Terrassen kommer næppe til at indgå i en anlægsbevilling i første omgangmen forhåbentlig kan idéen realiseres på længere sigt.

Se lokaludvalgets skitseforslag til en terrasse

Se referatet fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 19. januar 2021