Arbejdsplanen er et redskab til borgerne i bydelen, så de kan danne sig et overblik over de forskellige projekter for 2021, og hvad lokaludvalget arbejder med, men også et redskab til lokaludvalget, dets fagudvalg, og lokaludvalgssekretariatet idet den overskueliggør og konkretiserer udvalgenes arbejde og økonomi i 2021.

Hent arbejdsplanen