Så skete det, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde håbet på og arbejdet for: Borgerrepræsentationen bevilgede penge til etablering af nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. Pengene blev fundet, da et flertal af partierne på Københavns Rådhus den 24. marts 2021 indgik aftale om årets ‘lille budgetaftale’, den såkaldte overførselssag. I aftaleteksten lyder det: “Parterne er enige om at afsætte midler til basisistandsættelse og lovliggørelse af Brønshøj Gamle Skole, så der kan åbne et nyt kulturhus i lokalerne samt til at etablere et produktionskøkken.” Der afsættes i alt 34,5 mio.

Oprindeligt var planen at anvende den bevaringsværdige bygning ved Brønshøj Torv til skoletandpleje, men i stedet er der nu politisk flertal for et såkaldt mageskifte mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, så skoletandplejen flytter ind i Pilegården, mens kulturhuset flytter ind i Brønshøj Gamle Skole.

Lokaludvalget følger sagen tæt og vil i de kommende måneder diskutere igangsættelsen af en større borgerinddragende proces, der skal munde ud i et forslag til helhedsplan for området omkring Brønshøj Torv. Med helhedsplanen vil lokaludvalget blandt andet samle input til, hvordan det nye kulturhus kan blive hjertet i et kulturelt centrum omkring torvet.

Se Kulturhuset Pilegårdens egen nyhed om det nye kulturhus

Se hele aftalen om Overførselssagen 2020-2021