En hurtigarbejdende arbejdsgruppe, primært bestående af folk, der bor omkring Kirkemosen er netop blevet færdige med en præsentation af forslag om at få etableret en 40 meter lav træbro der skal gøre det muligt at komme rundt om mosen uden at skulle op på Hareskovvejens fortov. Forslaget er blevet drøftet på Loklaudvalgets møde den 25. februar og der er stor opbakning bag initiativet. Næste fase handler om at skabe politisk interesse for projektet blandt politikerne på Københavns Rådhus forud for budgetforhandlingerne.