Lokaludvalget har netop sendt et brev til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, der udtrykker en stærk bekymring over at opresningen af Fæstningskanalen for forurenet 20.000m3 slam nu er stoppet på halvvejen. Netop oprensningen af Fæstningskanalen er en af de vigtigste indsatser for at få skabt et bedre vandmiljø i Utterslev Mose. I henvendelsen vil lokaludvalget opfordre Teknik- og Miljøudvalget til at finde de nødvendige midler til at fuldføre opgaven.

Henvendelsen rummer også et ønske om at få undersøgt slammet for en række yderst miljøfarlige stoffer, og få udarbejdet en vurdering af hvad det har af miljømæssige konsekvenser at have det liggende på bunden af Fæstningskanalen.

▶️ kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27914148-40529991-1.pdf