Indlæg af

, ,

Rytterskolens have får et stort løft

Aktørgruppen, der er nedsat med henblik på at konkretisere og virkeliggøre Helhedsplanen for Brønshøj Kulturakse, har fået bevilget 54.500 fra Københavns Kommunes Biodiversitetspuljen til Rytterskolens Have. Det konkrete formål med projektet at understøtte det frivillige lokale havelaug i at omdanne den gamle have ved Rytterskolen på Brønshøj Torv til en mønster- have set med biodiversitetsbriller – til […]

Godt nyt for Utterslev Mose og Københavns ferske vande

Med budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus, der blev afsluttet i sidste uge er der kommet penge til alle de tre indsatser der handler om at forbedre vandmiljøet. For det første kom der midler til en screening af mulighederne for at pumpe grundvand til Utterslev Mose, hvilket vil have stor betydning for vandmiljøet i mosen og mulighederne […]

,

Budget 2024: Det fik vi til bydelen

Budgettet for 2024 er forhandlet på plads. Set fra et bydelsperspektiv kom der midler til en række forskellige indsatser i 2024 og de efterfølgende år. Forud for de budgetforhandlinger på Københavns Rådhus havde Brønshøj-Husum lokaludvalg indsendt seks budgetønsker, og to af dem er nu blevet imødekommet: Det drejer sig om midler til at etablere omklædningsfaciliteter […]

, ,

Rollespilsfabrikken får Bydelsprisen 2023

I år gik Lokaludvalgets Bydelspris til Rollespilsfabrikken, der er har til huse på Brønshøjvej. Lokaludvalgets formand Christoffer Rosenkrands overrakte prisen til Mosetræffet i Utterslev Mose den 10. september. Fra indstillingen blev følgende begrundelse fremhævet: ”Rollespilsfabrikken er en frivillig forening, hvor børn og unge samles om at spille rollespil og udvikle våben, scenarier m.m. Rollespilsfabrikken tilbyder […]

Workshop om Bellahøjmarken

Workshop: Helhedsplan for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen STED Grøndal Multicenter – Sport og Fritid PRIS Gratis, kræver tilmelding DATO & TID Tor. 24. aug. 2023Kl. 17 – 19.30 Vær med til at udarbejde en ny helhedsplan for området. Har du idéer til nye tiltag i området omkring Bellahøjmarken og Genforeningspladsen? Vil du være med i udviklingsarbejdet […]

Har du et forslag til handling?

Som samlende organ i bydelen vil lokaludvalget gerne være med til at anspore til denne omstillingsproces, inspirere og bidrage med viden om, hvordan vi hver især og sammen gør en indsats for klimaet, fx i forhold til affaldshåndtering, energiforbrug og forbrugsvaner. Det handler ikke alene om kommunikation, men i høj grad også om at vi […]

,

KOM TIL VALGMØDE

VALGMØDE PÅ BELLAHØJ SKOLE Mandag d 24/10 kl 19 inviterer vi sammen med Vanløse Lokaludvalg til valgmøde. Kom og hør hvad lokale folketingskandidater vil arbejde for, hvis de får din stemme. Valgmødet er uden tilmelding. Sted: Aulaen på Bellahøj Skole Eleverne på skolen bager kage Moderator Tom Ahlberg 64 år gammel. Forlægger og redaktør. Bosiddende […]

KAGSMOSEN OG KAGSÅEN – HØRING

Skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen Københavns Kommune, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune og Rødovre Kommune samt HOFOR og Novafos har den 3. november 2021 ansøgt om etablering og drift af projekterne i Kagsmosen og Kagsåen. Projektet, som består af delprojekterne Kagsmosen Skybrudsprojekt, Hverdagsregnsprojektet og Nedre Kagså projektet, er af en sådan karakter, […]

FÆSTNINGSKANALEN RENSES FOR SLAM

Fjernelsen af det forurenede slam i Fæstningskanalen har været et stort ønske for Lokaludvalget. Vi er derfor glade for at Københavns Kommunes i budgettet for 2023 har afsat 8.5 mio. kr. til at fuldende den oprensning af Fæstningskanalen, der gik i gang i 2018. Det er selvfølgelig ærgerligt at Borgerrepræsentationen ikke fandt de fornødne midler tidligere, […]