Indlæg af

, , ,

Den grønne kalender forår 2024

Lokaludvalgets miljøudvalg har udarbejdet et program med en række tilbud til dig de kommende måneder. Vi slutter sæsonen af med et brag af en indvielse af Rytterskolens nye staudehave den 27. juni, hvor også årets bydelspris vil blive overrakt. Følg med på vores hjemmeside og sociale medier for nærmere detaljer om de enkelte arrangementer. Sådan […]

INDSATSER FOR MILJØ, KLIMA OG NATUR I BRØNSHØJ-HUSUM 2024

Lokaludvalgets Miljøudvalg arbejder blandt andet med fremme af biodiversitet, guidede ture til bydelens grønne områder, et bedre vandmiljø, udvikling af Utterslev Mose og for et naturværksted i Husum. Vi mødes én gang om måneden, og du er meget velkommen med dine input og ideer. Miljøudvalget er åbent for alle, der kan se sig selv i […]

, ,

Offentlig høring om spildevandsprojekter i bydelen

Københavns Borgerrepræsentation har sendt et tillæg til Spildevandsplanen i offentlig høring frem til den 20 februar 2024. Dette tillæg rummer i relation til Brønshøj-Husum bydel fire indsatser. Mest konkret bliver i første omgang etableringen af et rørbassin langs dele af Mosesvinget i en periode mellem 2026-2028. Det sker for at mindske udledningerne af kloakvand til […]

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs projekter og projektøkonomi 2024

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2024 en pulje på 1.657.900 kr. til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplan. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalget kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om […]

, ,

Rytterskolens have får et stort løft

Aktørgruppen, der er nedsat med henblik på at konkretisere og virkeliggøre Helhedsplanen for Brønshøj Kulturakse, har fået bevilget 54.500 fra Københavns Kommunes Biodiversitetspuljen til Rytterskolens Have. Det konkrete formål med projektet at understøtte det frivillige lokale havelaug i at omdanne den gamle have ved Rytterskolen på Brønshøj Torv til en mønster- have set med biodiversitetsbriller – til […]

Godt nyt for Utterslev Mose og Københavns ferske vande

Med budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus, der blev afsluttet i sidste uge er der kommet penge til alle de tre indsatser der handler om at forbedre vandmiljøet. For det første kom der midler til en screening af mulighederne for at pumpe grundvand til Utterslev Mose, hvilket vil have stor betydning for vandmiljøet i mosen og mulighederne […]