Hvem har gjort noget helt særligt for Brønshøj, Husum, Bellahøj og Tingbjerg? Hvem har bidraget til, at bydelen er blevet bedre sted at bo og færdes i? Og hvem er derved med til at gøre vores bydel kendt for at være et attraktivt område?

Bydelsprisen hylder dem, der er med til at gøre noget særligt for bydelen

Lokaludvalget uddeler igen i år Bydelsprisen på 10.000 kr. Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:

  • Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø for borgerne i Brønshøj-Husum.
  • Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder, skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Brønshøj-Husum kendt som en attraktiv bydel.
  • Udvist mod og nytænkning.

Du kan indstille en kandidat

Hvem vil du indstille til vinder af Bydelsprisen? Frem til mandag den 9. august 2021 kl. 12.00 kan du indsende dit forslag med en begrundelse til lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Vi udsender også en survey i Brønshøj-Husum Borgerpanel, hvor du kan sende os dit svar.

Prisen bliver i år uddelt søndag den 19. september 2021 ved Mosetræf.

Se hvem der tidligere har modtaget prisen

Bydelsprisen afløste i 2015 lokaludvalgets Kulturpris, som blev uddelt i årene 2010-2014. Her kan du se tidligere års vindere af Kulturprisen og Bydelsprisen: Bydelspris og Kulturprisen – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk).