Indlæg af

,

Budgetønske: Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

I løbet af marts skal politikerne på Rådhuset forhandle om de midler, der er tilovers eller ikke er brugt fra sidste år – den såkaldte overførselssag 20/21. Og i lokaludvalget mener vi, at politikerne i deres forhandlinger bør finde midler til at etablere et moderne kulturhus i Brønshøj Gamle Skole med produktionskøkken og gode udearealer. […]

Jul i Brønshøj Vandtårn

Vær med til at fejre jul i bydelen – på anderledes og corona-sikker vis – søndag den 6. december. Årets traditionelle julekoncerter og tænding af julelys på Brønshøj Vandtårn holdes på en festlig og sikker måde, så vi begrænser risikoen for Covid-19-smitte. Vær med til at tænde lys på Vandtårnet digitalt Vær blandt de 500 børn […]

Digitalt informationsmøde om Brønshøj Torv og Gamle Skole

Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer til digitalt informationsmøde om lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv og den foreløbige plan for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus torsdag den 26. november kl. 19. Program Til informationsmødet vil vi præsentere Brønshøj-Husum Lokaludvalgs vision om at gøre Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale, historiske bygninger til en levende bymidte, hvor der dagligt er […]

, ,

Online borgermøde om trafiksikkerhed

På baggrund af de to tragiske højresvingsulykker på Frederikssundvej i juli 2020, har lokaludvalget nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge, hvad der kan gøres for at forbedre trafiksikkerheden i bydelen. Borgermøde I kølvandet på ulykkerne har lokaludvalget modtaget rigtig mange borgerhenvendelser med input om, hvor det er særligt farligt i bydelen at færdes som gående […]

Hvem skal have årets Bydelspris?

Hvem har gjort noget helt særligt for Brønshøj, Husum, Bellahøj og Tingbjerg? Hvem har bidraget til, at bydelen er blevet et bedre sted at bo og færdes i? Og hvem er derved med til at gøre vores bydel kendt for at være et attraktivt område? Bydelsprisen hylder dem, der er med til at gøre noget […]

Hør om de nye planer for Bystævneparken

Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Økonomiforvaltningen inviterer til informationsmøde tirsdag den 6. oktober 2020 om de nye planer for Bystævneparken. Som noget nyt bliver informationsmødet livestreamet og filmet, så du også kan være med til mødet hjemme fra din sofa. Nye planer Der er sket en række ændringer i den helhedsplan for Bystævneparken, som var i offentlig […]

Kom og hør om planerne for ‘Kobbelvænget’

Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til borgermøde den 25. august om lokalplanforslag for Kobbelvænget (Gadelandet III), hvor du kan høre om planerne for området og give dine input. Området mellem Frederikssundsvej, Gadelandet og Kobbelvænget skal udvikles med boliger og serviceerhverv. Lokalplanforslaget gør det muligt at nedrive og istandsætte de nuværende erhvervsbygninger og i […]

Se hvad lokaludvalget har brugt penge på i 2019

På lokaludvalgsmøde i torsdags godkendte lokaludvalget det årlige puljekompendium for 2019. Selvom vi er et halvt år inde i 2020, har vi grundet forsamlingsforbuddet ikke kunne godkende det før – bedre sent end aldrig, som man siger. Puljekompendiet er en samlet afrapportering samt regnskab for de 1.653.000 kr. puljemidler, som Københavns Borgerrepræsentation har udlagt til selvstændig […]

,

Info om lokaludvalgsmøde

Lokaludvalgsmødet torsdag d. 28. maj er aflyst pga. COVID-19 og gældende forsamlingsforbud på max. 10 personer. Lokaludvalget forventer at kunne afholde ordinært møde igen torsdag d. 25. juni 2020. Følg med på Facebook og hjemmesiden – eller kontakt lokaludvalgssekretariatet for mere info.

Bydelpulje-arrangementer og COVID-19-situationen

Har du modtaget støtte fra lokaludvalgets bydelspulje? Vi går naturligvis ud fra, at du til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. Retningslinjerne fra myndighederne kan ændre sig løbende, og det er dit ansvar at holde dig orienteret. Du kan fx orientere dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/corona) eller politiets hjemmeside (https://politi.dk/coronavirus-i-danmark) eller du kan […]