Kan man binde Brønshøj Torv bedre sammen og skabe mere liv? Og hvilke aktiviteter ønsker Brønshøjs borgere sig, når kulturen rykker ind i Brønshøj Gamle Skole i 2023?

I slutningen af august kan man få sig et kig ind i Brønshøj Gamle Skole til åbent hus arrangeret af Brønshøj-Husum Lokaludvalg i samarbejde med Kultur N og Kulturhuset Pilegården. Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj-Husum og Utterslev udstiller fotos af Brønshøj Torv og området omkring gennem tiden, og der venter også en quiz om Brønshøj Torv.

Kom til åbent hus:

  • Mandag den 23. august kl. 14-18
  • Tirsdag den 24. august kl. 14-18
  • Onsdag den 25. august kl. 14-18

Borgernes ønsker til Brønshøj Torv

Til åbent hus vil lokaludvalget indsamle idéer til udvikling af området omkring Brønshøj Torv. Lokaludvalget har en vision om at skabe et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle Skole, Rytterskolen og Brønshøj Bibliotek – med særligt fokus på udearealerne mellem bygningerne.

Derfor vil lokaludvalget i samarbejde med arkitektkontoret SLA sætte gang i en borgerinddragende proces for området omkring Brønshøj Torv. Formålet med helhedsplanen og processen bag er at samle og visualisere bydelens ønsker i et projektkatalog. Efterfølgende kan borgere, foreninger og andre aktører – med opbakning fra lokaludvalget – søge finansiering til de enkelte forslag via fonde og budgetforhandlinger. Vi har altså ingen penge i ryggen til at kunne realisere idéerne nu og her – men vi er overbevist om, at vi med lokal opbakning og de rette idéer kan få realiseret visionerne hen ad vejen.

Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

Den smukke gamle skole på torvet er som skabt til at blive hjertet i den kulturelle akse, der løber gennem Brønshøj. Derfor er vi glade for, at politikerne i Borgerrepræsentationen har afsat midler til at flytte de nuværende kulturhus-aktiviteter på Brønshøjvej 17 til Brønshøj Gamle Skole. Planlægningen er i gang, og i 2023 vil Brønshøjs borgere kunne gå ind ad døren til en velkendt bygning med en helt ny funktion og indretning.

Men hvilke aktiviteter ønsker Brønshøjs borgere sig at deres nye kulturhus skal kunne lægge hus til? Hvad skal kendetegne det nye kulturhus? Det står kulturhusansatte klar til at modtage forslag til. Samtidig kan man få et kig ind i processen og den mulige indretning af Brønshøj Gamle Skole som kulturhus, som politikerne allerede har sikret at der kommer industrikøkken og arrangementssal i.

Tilmelding ikke nødvendig, man skal bare dukke op med sine gode ideer.

Åbent hus fortsætter i september-november

Vi slår dørene op hver 2. torsdag kl. 15-18. Hvis I er en større gruppe, der er interesserede i at se skolen og gå i dialog med lokaludvalget, kan I kontakte Marie fra lokaludvalgets sekretariat og høre om muligheden for at åbne skolen i et andet tidsrum.

Efterhånden som helhedsplansprocessen skrider frem, vil resultaterne indgå i udstillingen i Brønshøj Gamle Skole, så bydelen kan følge med.

  • Torsdag den 16. sep. kl. 15-18
  • Torsdag den 30. sep. kl. 15-18
  • Torsdag den 14. okt. kl. 15-18
  • Torsdag den 28. okt. kl. 15-18
  • Torsdag den 11. nov. kl. 15-18
  • Torsdag den 25. nov. kl. 15-18

Mere information om helhedsplanen

Følg med på her på hjemmesiden og på vores Facebook-side for mere information om helhedsplans-processen, hvor bydelen bl.a. kan deltage i borgerworkshops og give input via Brønshøj-Husum Borgerpanel.

Læs mere: Helhedsplan for Brønshøj Torv