Kom til borgerworkshop om strækningen fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn

Hvordan skaber vi mere liv på Brønshøj Torv? Hvordan bindes torvet og de omkringliggende kulturinstitutioner bedre sammen? Hvilke kvaliteter og potentialer rummer strækningen fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn? Hvordan fremmer vi bynaturen i området?

Det er nogle af de spørgsmål, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg har stillet sig selv og nu ønsker borgernes forslag til. Derfor inviteres hele bydelen til workshop.

Tid: 7. september kl. 19-21

Sted: Idrætssalen, Brønshøj Skole, Indgang Øst ad Elmelundevej

Tilmelding: Senest den 3. september til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Download invitation til borgerworkshoppen her

En helhedsplan for området omkring Brønshøj Torv

I lokaludvalget har vi en vision om at skabe et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle Skole, Rytterskolen og Brønshøj Bibliotek – med særligt fokus på, hvordan udearealerne mellem bygningerne kan invitere til fællesskab og aktivitet.

Derfor sætter vi i samarbejde med arkitektkontoret SLA gang i en borgerinddragende proces, som skal munde ud i en helhedsplan for Brønshøj Torv og den kulturelle akse, der går fra torvet til Brønshøj Vandtårn. Formålet med helhedsplanen og processen bag er at samle og visualisere bydelens ønsker i et projektkatalog. Efterfølgende kan borgere, foreninger og andre aktører – med opbakning fra lokaludvalget – søge finansiering til de enkelte forslag via fonde og budgetforhandlinger. Vi har altså ingen penge i ryggen til at kunne realisere idéerne nu og her – men vi er overbeviste om, at med lokal opbakning og de rette idéer kan visionerne realiseres hen ad vejen. Den færdige helhedsplan præsenteres på et borgermøde den 9. december.

Flere workshops for de engagerede

Hvis du gerne vil have endnu mere indflydelse på fremtidens Brønshøj Torv, er der rig mulighed for det. På to workshops vil vi sammen med engagerede borgere dykke endnu dybere ned i ”Kulturaksens” potentialer. Det sker 29. september og 13. oktober kl. 17-21. Du kan allerede nu tilmelde dig på  2700lokaludvalg@okf.kk.dk