Den 25. oktober er den sidste frist for at søge lokaludvalgets Bydelspulje om støtte til aktiviteter i 2021. Du får svar på din ansøgning den 25. november, og dit projekt skal kunne afvikles inden årets udgang. Bemærk, at du i udgangspunktet ikke kan få støtte til aktiviteter der er forbundet med jul, da lokaludvalget behandlede alle jule-ansøgninger i maj måned.

Til fristen den 25. oktober kan du også søge støtte til aktiviteter, der finder sted i 2022. Hvis du vil se, hvad hvilke typer af aktiviteter, som lokaludvalget tidligere har støttet, kan du se en oversigt her.

Du kan få rådgivning omkring dit projekt og hjælp til at komme i gang med ansøgningen. Hvis du kontakter lokaludvalgets sekretariat, inden du sender din ansøgning, kan vi hjælpe dig med at tilpasse dit projekt til Bydelspuljens støttekriterier. Kontakt puljemedarbejder Marie Holm-Andersen på tlf. 2499 0213 eller ck23@kk.dk