Siden lokaludvalget startede i 2008, har vi arbejdet med en lang række indsatser i Brønshøj-Husum. I dag får du med Brønshøj-Husum Avis et otte siders indstik, hvori du kan læse om nogle af dem.
Til dem der ikke får Brønshøj-Husum Avis og til dem der bare ikke kan vente med at få den leveret er her et link til en online version:
God læselyst