Skybrudssikring i Kagsmosen og den nedre del af Kagsåen
Københavns Kommune, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune og Rødovre Kommune samt HOFOR og Novafos har den 3. november 2021 ansøgt om etablering og drift af projekterne i Kagsmosen og Kagsåen.
Projektet, som består af delprojekterne Kagsmosen Skybrudsprojekt, Hverdagsregnsprojektet og Nedre Kagså projektet, er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen for en række miljøparametre bl.a. natur, overfladevand, trafik og rekreative interesser.
Miljøkonsekvensrapport samt VVM-myndighedens udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 5. december 2022. Bemærkninger skal afgives her på siden.
Læs mere om høringen og det digitale informationsmøde den 26. oktober: https://blivhoert.kk.dk/hoering/kagsmosen-og-kagsaen-horing-af-miljokonsekvensrapport