Som samlende organ i bydelen vil lokaludvalget gerne være med til at anspore til denne omstillingsproces, inspirere og bidrage med viden om, hvordan vi hver især og sammen gør en indsats for klimaet, fx i forhold til affaldshåndtering, energiforbrug og forbrugsvaner. Det handler ikke alene om kommunikation, men i høj grad også om at vi sammen formår at skabe fællesskaber omkring de gode ideer, der kan gøre en forskel i forhold til at nedbringe københavnernes klimabelastning. Måske har du én idé til et projekt eller en kampagne eller noget helt tredje? Du er altid velkommen til at kontakte lokaludvalgets miljømedarbejder Jens Christian Elle herom: zn6e(a)kk.dk.