Brønshøj-Husum Lokaludvalg sætter i bydelsplanen 2023-2025 fokus på børn og unge. Her vil lokaludvalget blandt andet i dialog med børn og unge og blive klogere på deres behov og ønsker til udvikling af bydelen. Samtidig ønsker lokaludvalget at bidrage til den demokratiske dannelse af unge i bydelen, hvor unge får kompetencer til at være medskabere af den gode bydel set fra ungeperspektiv. Derfor vil lokaludvalget eksperimentere med nye måder at inddrage lokale børn og unge.

Nørre Gymnasium er en lokal Unesco-skole, der arbejder med de 17 verdensmål, som en naturlig del af undervisningen, herunder bæredygtighed i forhold til klima og miljø, men også social bæredygtighed og fokus på interaktion imellem mennesker på mange forskellige planer. 80 procent af eleverne på Nørre Gymnasium er bosat i Brønshøj-Husum.

Derfor har Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Nørre Gymnasium indgået et samarbejde i 2023-2025, hvor eleverne i vinteren 23/24 og vinteren 24/25 arbejder med deres ideer til udvikling af et – af lokaludvalget – udvalgt byrum eller tema.

Samarbejdsaftale mellem Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Nørre Gymnasium

Læs mere om vores fokus på børn og unge i vores bydelsplan her