Borgerrepræsentationen ønsker, at der udpeges to ungerepræsentanter i alle Københavns lokaludvalg. Vi er blevet bedt om at komme med forslag til hvordan. For at kunne svare så godt som muligt på vegne af bydelens unge, har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse, som bl.a. undersøger, hvordan bydelens unge vil tage del i udviklingen af bydelen. Knap 300 unge fra bl.a. Nørre Gymnasium og bydelens folkeskoler har svaret på undersøgelsen. Tak for hjælpen!

Læs vores høringssvar og resultaterne af undersøgelsen her