Vi har været med til at lave en helhedsplan for området ved Bellahøjmarken og Genforeningspladsen. Området grænser op til vores bydel og rummer også Grøndal Multicenter ligger, som mange lokale foreninger bruger.

Vanløse Lokaludvalg er vært for et åbent dialogmøde, hvor planen præsenteres og politikere fra Borgerrepræsentationen er inviteret til debat. Dialogmødet finder sted onsdag den 17. januar 2024 kl. 19.00 – 21.00 i Grøndal Multicenter, mødelokale 1.

Se invitation til dialogmødet

Læs helhedsplanen for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen