SÅ ER VI I GANG!

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i flere år arbejdet for at få etableret et naturværksted på EnergiCenter Voldparken i Husum. I dag har vi fået besked om at politikerne på Rådhuset har bevilget 800.000 kr. til 1. etape. Og det vi utrolig glade for. Nu kan vi få planlagt og designet et kommende naturværksted, der i dagtimerne kan bruges til skole- og fritidsaktiviteter og herefter til foreningsaktiviteter.

Tak til forligskredsen på Københavns Rådhus, og alle de der støtter arbejdet: EnergiCenter Voldparken, Brønshøj-Husum Gruppe – DDS, Husum Skole, Glade Sunde Børn i bevægelse, Husum for Alle, Korsager Skole, Tingbjerg Skole, Det boligsociale team i Tingbjerg & Utterslevhuse, Børnehaverne på Kobbelvænget 65, Fritidscenter Brønshøj-Husum, Tingbjerg Pensionist Center, Utterslev Mose Naturplejelaug, Nørre Gymnasium, Sundhedsfeltet i Tingbjerg, Foreningen Utterslev Moses Venner og Københavns Naturskole

 Naturværksted på EnergiCenter Voldparken

Vi har i en længere årrække haft et stort ønske om at få skabt et sted, der formår at engagere børnene og deres forældre i et aktivt udeliv og større naturforståelse. Et sted, der skaber grobund for en mangfoldighed af fællesskaber omkring natur, bevægelse, dyrkning og spisning.

Behovet er stort og bliver ikke mindre de kommende år, hvor byudviklingen i Tingbjerg og Husum tager fart. Vores del af København mangler et naturværksted, og vi har pladsen til at skabe det.
EnergiCenter Voldparken befinder sig lige der, hvor Husum møder Tingbjerg og Vestvolden støder op til Utterslev Mose. Omkring bygningerne, der i forvejen huser en mangfoldighed af aktiviteter, er der helt unikke muligheder for at skabe et stort naturrum, der indbyder til leg, bevægelse, læring og fordybelse. I den gældende lokalplan for området er der udlagt et byggefelt til et naturværksted.
Dette naturværksted og dets udearealer har potentialet til i dagtimerne at henvende sig til skoler og daginstitutioner, om eftermiddagen være et fritidstilbud og i de sene eftermiddagstimer, aftener og weekender åbne sig for foreningsliv, kursusaktiviteter og borger-drevne projekter.

I første omgang vurderer vi, at der er behov for et forprojekt, der skal løfte følgende opgaver:
1)Undersøgelse af jordbundsforhold.

2) Arkitektonisk forslag til naturværkstedet og dets udearealer.

3) Udarbejdelse af finansieringsplan, der etape for etape viser fordelingen mellem kommunale midler og eksterne midler i relation til etableringsfasen.
4) Udarbejdelse af bæredygtig driftsplan, der viser hvordan et miks af foreninger og kommunale enheder kan varetage den pædagogiske drift og vedligeholdelse af faciliteterne.
Ønsket om et multifunktionelt naturværksted i Husum deler lokaludvalget med en lang række lokale parter, hvilket fremgår af med-sendte bilag.