Brønshøj-Husum Lokaludvalg har afsat en pulje på 80.000 kr., som du kan søge, hvis du vil opsætte et juletræ med julelys på en af bydelens pladser eller et andet offentligt sted. Ansøgningsfristen for juletræspuljen er den 22. april. Lokaludvalget træffer beslutning om ansøgningerne den 30. maj. Juletræspuljen har kun én ansøgningsfrist. Eventuelle restmidler fra juletræspuljen flyttes til Bydelspuljen, hvor de kan komme andre lokale projekter til gode.

Du kan søge støtte fra Bydelspuljen til julearrangementer og midlertidig lysudsmykning året rundt. Bydelspuljens ansøgningsfrister er 22. april og 19. august. Den 7. oktober åbner vi for ansøgninger om støtte til aktiviteter i 2025.

Ansøgning til juletræspuljen sker efter samme ansøgningsskema som Bydelspuljen og med udgangspunkt i de gældende støttekriterier for Bydelspuljen.

Læs mere om Bydelspuljen og hvordan du sender en ansøgning