Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil gerne sætte fokus på unges trivsel i en tid, hvor skærme, online fællesskaber og sociale medier er en væsentlig del af unge menneskers hverdagsliv.

Derfor inviterer vi til foredrag og dialog om unges digitale dannelse. Arrangementet er målrettet forældre og unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser.

 

Hvornår: tirsdag den 14. maj kl. 17-19

Hvor: Brønshøj Skole

Hvem: Elever og forældre fra 7. klasse og op

Tilmelding: Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding efter først til mølle-princippet. Tilmeld jer senest den 7. maj til ck23@kk.dk

 

Om foredragsholderen

David Troutman Madsen er autoriseret psykolog, stifter af psykolog- og lægehuset, Dabeco (en socialøkonomisk virksomhed), børnesagkyndig i Medierådet for børn og unge (2021-2025) og medlem af netværket Tech og Trivsel. David vil kort præsentere os for det udfordringsbillede, vi aktuelt står overfor i forhold til digitale mediers indflydelse på familielivet, søvn, fysisk aktivitet, fysisk samvær, nærvær men også skoledeltagelse.

Herfra vil han facilitere en dialog blandt familierne om brugen af skærme, og hvordan vi kan sikre et sundt og godt familieliv – i en tid med digitale medier. Vi har alle et fælles ansvar for at etablere et sundt og optimalt skærmmiljø til gavn for fællesskabet, familielivet og skolegangen.