I efteråret 2022 lavede Teknik- og Miljøforvaltningen en undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej. Hele undersøgelsen kan læses her.

Projekterne er i projekteringsfasen, og arbejdet med at implementere tiltagene starter i 2024. Der forventes offentlig høring i september.

For at alle de berørte kan blive klogere på præcis hvad ændringerne vil indebære og processen for etablering, afholder lokaludvalget et informationsmøde

14. maj kl 17.00-19.00 på  Brønshøj Bibliotek

I forbindelse med mødet vil der være besigtigelse af krydset Brønshøj Kirkevej/Frederikssundsvej.

Program

17.00-17.05: Velkommen ved Lokaludvalget

17.05-18.00: Præsentation af projekterne og tidsplan for udførsel

18.00-18.30: Spørgsmål

18.30-19.00: Besigtigelse af krydset Brønshøj Kirkevej og Frederikssundsvej for de interesserede