Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan 2023

Vores visionsplan, der sætter retningen for lokaludvalgets arbejde med udvikling af bydelen de kommende år

Velkommen til Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan – vores visionsplan, der sætter retningen for lokaludvalgets arbejde med udvikling af bydelen de kommende år.

Lokaludvalget består af frivillige københavnere, der repræsenterer lokale foreninger og de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation Vi er aktive i lokaludvalget og i bydelens foreninger, fordi vi sætter pris på vores bydel og gerne vil være med til at bevare de gode ting og udvikle de potentialer, vores bydel rummer. Vi er glade for at være en bydel, der rummer fire meget forskellige kvarterer med hver deres særlige charme: Bellahøj, Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Vi er glade for at være en bydel, der er rig på grønne områder, parker og moser. Og vi er glade for vores aktive foreningsliv, vores handelsliv og de mange andre engagerede frivillige og professionelle aktører, der er med til at skabe liv i vores bydel. Og ikke mindst er vi glade for de unikke faciliteter, byrum og naturområder, som danner ramme om oplevelser af høj kvalitet og tiltrækker borgere fra hele bydelen og hele København.

Samtidig rummer bydelen masser af potentiale for udvikling, og der er meget at tage fat på. Bydelsplanen skal hjælpe os med at prioritere vores kræfter. Bydelsplanen består af en vision for bydelens udvikling, som er udfoldet i fem temaer. Disse overordnede rammer skal så konkretiseres i indsatser, som vi vil arbejde med de kommende år. Nogle af indsatserne er allerede formuleret og igangsat, og på vores hjemmeside kan du løbende læse nyt om vores arbejde med realisering af bydelsplanen.

Bydelsplanen er blevet til på baggrund af fakta om bydelen og med input fra mere end 1.200 københavnere med tilknytning til bydelen. I vores vision for bydelen har vi valgt at fokusere på fællesskab og sammenhængskraft på tværs af Bellahøj, Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Det er et emne, som vi hører optager mange. Som lokaludvalg har vi en bred kontaktflade til bl.a. borgere, foreninger, lokale kommunale medarbejder og andre professionelle aktører. Det giver os god mulighed for at nå ud til mange aktører og fungere som samlende og

igangsættende kraft. Det vil vi gerne gøre brug af, for sammen kan vi mere. Og vi håber, du vil være med til at virkeliggøre idéerne i bydelsplanen.

Selvom vi nu har besluttet et fokus for vores arbejde de kommende år, er vi stadig meget interesserede i at høre, hvad der optager bydelens borgere. Vi modtager altid gerne forslag til, hvad lokaludvalget kan arbejde med fra dig, der bor, færdes og arbejder i bydelen.