En bydel med et dårligt selvvurderet helbred

De sundhedsmæssige udfordringer i Brønshøj-Husum adskiller sig fra dem på Vesterbro og på Østerbro.  En undersøgelse viser, at 21 procent over 16 år i Brønshøj-Husum har en oplevelse af at have et dårligt helbred. Borgernes vurdering af eget helbred er en selvstændig risikofaktor for syglighed og dødelighed. Jo dårligere en person vurderer sit eget helbred, des større er risikoen for død eller udvikling af sygdom. Tallene fremgår af Region Hovedstadens Sundhedsprofil fra 2010.

 

Brønshøj-Husum vil gerne vide mere om de lokale udfordringer

Rapporten viser, at der er flere borgere i Brønshøj-Husum med en oplevelse af stress end i det øvrige Københavns Kommune. Det samme gør sig gældende indenfor fysisk inaktivitet, forhøjet blodtryk og antallet af moderat eller svært overvægtige.

Lokaludvalget har i forbindelse med Bydelsplan 2013 besluttet at gøre en indsats for at få mere viden om de lokale sundhedsproblemer og har derfor  igangsat et projektsamarbejde med Steno Center for Sundhedsfremme, Experimentarium og Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning. Hensigten er at få indsigt i de lokale udfordringer, der gør det lettere at sætte fokus på oplagte udviklingstiltag.

 

Om undersøgelsen

Københavns Kommunes Sundhedsprofilen fra 2010 bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 24.500 besvarelser for hele kommunen. Undersøgelsen viser, at demografiske og socialøkonomiske forskelle har betydning for de lokale udfordringer med sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Vil du læse rapporten kan du hente den her.

Det er Region Hovedstaden som står bag undersøgelsen og du kan hente mere information om sundhedsprofilen her.